Szkolenie patroli przygranicznych - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Szkolenie patroli przygranicznych

Data publikacji 09.03.2018

W dniach 6 - 7 marca 2018 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się kolejna edycja doskonalenia lokalnego w zakresie pełnienia wspólnych patroli przygranicznych, pościgu transgranicznego i postępowania z uczestnikami ruchu drogowego.

Doskonalenie przeprowadzili wykładowcy z Ośrodka Szkolenia Policji Czeskiej Republiki we Frydku – Mistku: mjr. Ing. Michal Kadubec, kpt. mgr BC. Leo Kohot i kpt. Bc. Martin Cymorek. W szkoleniu uczestniczyli policjanci garnizonu śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, realizujący na co dzień zadania w pasie przygranicznym oraz funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Kolejna edycja planowana jest w II kwartale 2018 roku.