Zakończenie szkolenia podstawowego SZP-5/17 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie szkolenia podstawowego SZP-5/17

Data publikacji 04.04.2018

W dniu 30 marca 2018 r. w godzinach porannych do egzaminu końcowego przystąpiło 87 słuchaczy.

Ci którzy zdali go z wynikiem pozytywnym wzięli udział w uroczystym zakończeniu szkolenia. O godzinie 14.00 na placu wraz z kompanią reprezentacyjną KWP w Katowicach zgromadziły się rodziny słuchaczy oraz ich bliscy i zaproszeni goście. Świadectwa ukończenia szkolenia i dyplomy wręczył Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Kochańczyk wraz z Zastępcą insp. Jarosławem Gałuszką. 

Za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych i pozasłużbowych, duży wkład pracy i zaangażowanie w podnoszeniu poziomu kwalifikacji zawodowych, kreatywną działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną, wyróżnieni dyplomem przez Komendanta Szkoły Policji w Katowicach zostali niżej wymienieni policjanci:

post. Michał Ciszczoń
post. Marcin Damaschk
post. Łukasz Deda
post. Tomasz Gołek 
post. Robert Jakacki 
post. Łukasz Juśkiewicz 
post. Sebastian Karczewski 
post. Mateusz Korzekwa 
post. Aleksandra Konieczna
post. Rafał Kopeć 
post. Tomasz Krasnowski 
post. Kamil Sych 
post. Krzysztof Ślusarczyk 
post. Adrian Trąbski