Zakończenie kursu - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu

Data publikacji 30.04.2018

W Szkole Policji w Katowicach, w dniach od 23 do 27 kwietnia 2018 r. odbyła się czwarta edycja kursu specjalistycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy o oznaczeniu kodowym UPP-4/18.

Dziesięć osób doskonaliło swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, pod okiem nauczycieli policyjnych, na terenie Wielofunkcyjnego Centrum Symulacji. Zajęcia zaczęły się od sytuacji nieskomplikowanych np. omdlenie przechodząc do zagadnień coraz bardziej problematycznych np. nagłe zatrzymanie krążenia. Następnie policjanci przypomnieli sobie sposób postępowania z osobą urazową. Wszyscy słuchacze otrzymali świadectwa ukończenia kursu, osiągając na egzaminie oceny pozytywne.