Wykład Allegro - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Wykład Allegro

Data publikacji 30.05.2018

29 maja 2018 r., w ramach działalności Koła Prawniczego „PARAGRAF” działającego przy Zakładzie Służby Kryminalnej, słuchacze szkoleń zawodowych podstawowych SZP-1/18 i SZP-6/17 uczestniczyli w wykładzie przeprowadzonym przez przedstawiciela Grupy „ALLEGRO” działającego w zespole ds. współpracy z organami ścigania.

Policjanci podczas wykładu poszerzyli swoją wiedzę w zakresie przeciwdziałania przestępczości oszustw przy pomocy witryn internetowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekty prawne i techniczne zagadnienia.

Duże zainteresowanie oraz liczne pytania ze strony uczestniczących to rzecz dla nas satysfakcjonująca, która dostarcza nowych pomysłów na dalszą organizację tego rodzaju przedsięwzięć.

Serdecznie dziękujemy za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie wykładu. Liczymy na dalszą współpracę w przedmiotowym zakresie.