Seminarium Taktyki i Technik Interwencji – Erasmus+ - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Seminarium Taktyki i Technik Interwencji – Erasmus+

Data publikacji 13.06.2018

W dniach 11-15 czerwca 2018 r. w Szkole Policji w Katowicach odbywa się Seminarium Taktyki i Technik Interwencji, w którym realizowane są zajęcia praktyczne na podstawie założeń projektu partnerskiego programu Erasmus+ pt. Szkolenie i przygotowanie policjantów regionu Morza Bałtyckiego (Łotwa, Litwa, Polska, Estonia) do korzystania z jednolitego modelu stosowania siły fizycznej.

Uczestnikami są nauczyciele policyjni ze szkół i ośrodka szkolenia Policji, przedstawiciele komend wojewódzkich Policji oraz instruktorzy innych służb mundurowych: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Izby Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Żandarmerii Wojskowej.

W pierwszym dniu seminarium przedstawiono jego uczestnikom założenia programu opracowanego w ramach projektu Erasmus+, a następnie przeprowadzono zajęcia praktyczne pt. Stosowanie podstawowych technik użycia pałki służbowej, kajdanek, ręcznego miotacza substancji obezwładniających oraz broni palnej. Na zakończenie pierwszego dnia planowane jest strzelanie w warunkach stresowych z broni palnej krótkiej. Nadzór nad przebiegiem seminarium sprawuje Kierownik Zakładu Wyszkolenia Specjalnego mł. insp. Tomasz Stechnij, odpowiedzialnymi za organizację i prowadzenie zajęć seminaryjnych są: podinsp. Bartosz Głowacki, podinsp. Mariusz Skucha oraz nadkom. Lubomir Stasiak – nauczyciele policyjni Zakładu Wyszkolenia Specjalnego.

Linki do relacji w mediach: