Zakończenie szkolenia SZP-6/17 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie szkolenia SZP-6/17

Data publikacji 15.06.2018

16 listopada 2017 r. 233 policjantów z jednostek terenowych podległych KWP w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu oraz Rzeszowie rozpoczęło szkolenie zawodowe podstawowe o oznaczeniu SZP-6/17. W trakcie szkolenia wyłączono 29 słuchaczy Szkoły, a włączonych zostało 5 słuchaczy.

Do egzaminu końcowego w dniu 13 czerwca 2018 r. przystąpiło 209 słuchaczy i wszyscy zdali go z wynikiem pozytywnym.

W dniu 13 czerwca br. w Szkole Policji w Katowicach odbyło się uroczyste zakończenie ww. szkolenia, a na placu zgromadziły się rodziny słuchaczy oraz ich bliscy i zaproszeni goście.

Za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych i pozasłużbowych, duży wkład pracy i zaangażowanie w podnoszeniu poziomu kwalifikacji zawodowych, kreatywną działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną, wyróżnieni dyplomem przez Komendanta Szkoły Policji w Katowicach zostali niżej wymienieni policjanci:

 • post. Piotr Kubik,
 • post. Kamil Stanek,
 • post. Dariusz Matyjasik,
 • post. Szymon Lenart,
 • post. Natalia Smolińska,
 • post. Bogdan Skuldzicki,
 • post. Tomasz Kuźma,
 • post. Katarzyna Gawęda,
 • post. Jolanta Rączka,
 • post. Mateusz Jakim,
 • post. Mateusz Pomykała,
 • post. Katarzyna Lechman,
 • post. Paweł Mikrut,
 • post. Rafał Kowalski,
 • post. Angelika Dąbrowska,
 • post. Dawid Madej,
 • post. Marcin, Białek,
 • post. Piotr Paluch,
 • post. Agnieszka Bocian,
 • post. Paweł Zgieb,
 • post. Natalia Mazanek,
 • post. Wojciech Kędziorski,
 • post. Katarzyna Szkudlarek,
 • post. Agata Cymerman,
 • post. Kamil Piotrowiak,
 • post. Adrian Hojkowski,
 • post. Marlena Langowska,
 • post. Natalia Gawłowska,
 • post. Patrycja Lorek,
 • post. Marcin Bul-Mucha.