Zakończenie kursu KSDyż-3/18 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu KSDyż-3/18

Data publikacji 15.06.2018

15 czerwca br. zakończyła się trzecia edycja kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji.

Swoje umiejętności doskonaliło dziewiętnastu doświadczonych policjantów. W czasie zajęć przyswajali wiedzę z zakresu wykorzystania przez służbę dyżurną systemów teleinformatycznych, urządzeń technicznych będących na stanowisku kierowania, a także mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności w zakresie postępowania w przypadku zaistnienia wybranych zdarzeń. Ponadto w trakcie szkolenia mieli możliwość odwiedzenia i zapoznania się ze specyfiką służby w Sztabie KWP oraz WSK w Katowicach. Odwiedzili funkcjonujące w Urzędzie Wojewódzkim Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz zaporę wodną  w Goczałkowicach. Na zakończenie szkolenia uczestnicy odebrali świadectwa ukończenia kursu i wrócili do swych jednostek, gdzie wykorzystają nabytą wiedzę i umiejętności w codziennej służbie.