Kurs ANI-2/18 zakończony - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Kurs ANI-2/18 zakończony

Data publikacji 20.06.2018

W okresie od 6 do 19 czerwca 2018 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych o oznaczeniu kodowym ANI-2/18. Opiekunami kursu, jak również prowadzącymi zajęcia byli nauczyciele policyjni Zakładu Wyszkolenia Specjalnego podinsp. Piotr Chmielewski oraz podinsp. Paweł Wąsiel

Policjanci uczestniczący w kursie doskonalili swoje umiejętności z zakresu taktyki i technik interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym podczas interwencji.
Ćwiczenia obejmowały umiejętności posługiwania się bronią palną oraz środkami przymusu bezpośredniego w trakcie podejmowanych przez nich działań związanych z zatrzymywaniem osób agresywnych i niebezpiecznych. Zdobyta wiedza i odświeżone umiejętności przez policjantów w trakcie szkolenia niewątpliwie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa podczas podejmowania przez nich interwencji w służbie. Świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego wręczył uczestnikom kierownik Zakładu Wyszkolenia Specjalnego mł. insp. Tomasz Stechnij.