Zakończenie UPP-5/18 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie UPP-5/18

Data publikacji 28.06.2018

W dniach 18-22 czerwca 2018 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się piąta edycja kursu specjalistycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy o oznaczeniu kodowym UPP-5/18.

Zajęcia odbywały się na sali WCSpp, znajdującej się w Wielofunkcyjnym Centrum Symulacji, gdzie dziesięciu policjantów, przez pięć dni, doskonaliło swój warsztat w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Tematyka kursu obejmowała szeroki zakres zagadnień dotyczących postępowania z poszkodowanymi urazowymi i nieurazowymi, z nagłym zatrzymaniem krążenia oraz innymi przypadkami np. zawał mięśnia sercowego, hipotermia, napad drgawkowy, oparzenia, odmrożenia jak również metody ewakuacji. Wszyscy policjanci zakończyli kurs z wynikiem pozytywnym.