Aktualności

Posiedzenie dotyczące Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji

Data publikacji 28.06.2018

W dniach 21 – 22 czerwca 2018 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyło się posiedzenie zespołu powołanego decyzją nr 132 KGP z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do nadzorowania i oceny przebiegu Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji.

Uczestników posiedzenia przywitał zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, insp. Jarosław Gałuszka oraz Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Grzegorz Baczyński, a mł. insp. Dariusz Walczak - przewodniczący zespołu - omówił plan przebiegu posiedzenia. 

Obecnych na spotkaniu zapoznano z decyzją nr 132 KGP z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do nadzorowania i oceny przebiegu Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji oraz z harmonogramem przedsięwzięć związanych z organizacją ogólnopolskiego turnieju służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji. 

Dokonano podziału zadań związanych z ocenianiem i nadzorowaniem przebiegu zawodów, pomiędzy członków zespołu, wypracowano zasady tworzenia pakietu egzaminacyjnego i współpracy między jednostkami tworzącymi założenia do konkurencji, opracowano główne założenia do symulacji pełnienia służby na stanowisku kierowania jednostki organizacyjnej Policji, omówiono organizację finału zawodów, w tym kwestii związanych z ufundowaniem, przekazaniem nagród finansowych, przygotowaniem odznak resortowych oraz zaproszeniem gości jak również zaprezentowano obiekty, w których odbywać się będą zawody.