Zakończenie kursu PPwR - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu PPwR

Data publikacji 10.07.2018

W dniach 2 – 6 lipca 2018 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się trzecia w tym roku edycja kursu specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PPwR).

W teoretycznych i praktycznych zajęciach, które przygotowują policjantów do wykonywania zadań służbowych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, koordynacją działań w ramach procedury zapobiegania przemocy w rodzinie oraz prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego z tego zakresu uczestniczyło 20 policjantów ze stanu KWP w Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Krakowie, Kielcach, Rzeszowie, Poznaniu oraz KSP.

W ramach prowadzonych zajęć słuchacze min.  udali się z wizytą do Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, gdzie pod opieką Pani Dyrektor mgr Celiny Uherek-Biernat uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie.
Dużym zainteresowaniem kursantów cieszyły się również zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez wykładowców Szkoły Policji w Katowicach, mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie współpracy służb i specyfiki interwencji kryzysowej w przypadkach przemocy domowej.

W ostatnim dniu kursu uczestnicy otrzymali świadectwa jego ukończenia z rąk p.o. zastępcy Kierownika Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Katowicach – podinsp. Alicji Świrk.

Wszystkim kursantom serdecznie gratulujemy i życzymy im powodzenia w dalszej służbie.