Zakończenie kursu MNL-1/18 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu MNL-1/18

Data publikacji 12.07.2018

W dniach 5-11 lipca 2018 r. w Szkole Policji w Katowicach zrealizowana została pierwsza w bieżącym roku edycja kursu specjalistycznego w zakresie metodyki nauczania dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe o oznaczeniu kodowym MNL-1/18.

Uczestnicy kursu pogłębiali wiedzę i nabyli umiejętności z zakresu planowania, programowania i przygotowania doskonalenia zawodowego lokalnego, formułowania i analizy celów kształcenia, organizacji procesu kształcenia, przygotowania i stosowania pomocy dydaktycznych, stosowania zasad i metod nauczania oraz prowadzenia, oceny i dokumentowania zajęć.