Święto Policji 2018 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Święto Policji 2018

Data publikacji 16.07.2018

W tym roku uroczyste obchody Święta Policji pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyły się w naszej szkole 16 lipca o godz. 14.00.

Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk serdecznie przywitał przybyłych gości, następnie przekazał wszystkim policjantom i pracownikom podziękowania za trud jaki wkładają w codzienną służbę i pracę oraz złożył życzenia wielu sukcesów i pomyślności zarówno dla nich, jak i ich rodzin. 

Po wystąpieniu wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie policyjne.

Odznaczeni zostali:

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Pan Ireneusz Białas,

Pan Krzysztof Kardasiński,

Pan Grzegorz Kaczyca.

 

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

podinsp. Jacek Wróbel,

podkom. Grzegorz Domaradzki,

asp. szt. Katarzyna Nowakowska,

asp. szt. Krzysztof Kasprzycki,

asp. szt. Jarosław Czerczak.

 

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

asp. szt. Krzysztof Głowacki.

 

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY POLICJANT”

kom. Arkadiusz Chechelski,

podkom. Michał Stępień.

 

MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

insp. Jarosław Gałuszka.

 

Mianowani na wyższe stanowisko służbowe:

Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach:
mł. insp. Magdalena Nguyen-Fudala – naczelnik Wydziału w Bielsku-Białej Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji, pełniąca obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach,

Zastępcy Naczelnika Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia: 
podinsp. Tomasz Wrzesień – starszy wykładowca Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia, pełniący obowiązki zastępcy Naczelnika Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia,

starszego wykładowcy Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia: 
kom. Arkadiusz Chechelski –  wykładowca Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego, pełniący obowiązki starszego wykładowcy Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia,

młodszego wykładowcy Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego: 
podkom. Michał Stępień – dowódca kompanii Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia, pełniący obowiązki młodszego wykładowcy Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego,

dowódcy kompanii Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia, 
asp. Michał Lipus – asystent Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli, pełniący obowiązki dowódcy kompanii Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia,

 

Mianowani na wyższy stopień służbowy:

MŁODSZEGO INSPEKTORA POLICJI

podinsp. Czesław Piasecki

 

PODINSPEKTORA POLICJI

nadkom. Krzysztof Fojcik

 

NADKOMISARZA POLICJI

kom. Barbara Biestek                

kom. Tomasz Czylok

kom. Mariusz Milowski

kom. Krzysztof Nowak

 

KOMISARZA POLICJI

podkom. Arkadiusz Arseniuk

podkom. Tomasz Głuchowski   

podkom. Aleksandra Kukuła            

podkom. Grzegorz Łagódka                      

podkom. Marcin Sędek

podkom. Paweł Sitko

 

ASPIRANTA SZTABOWEGO POLICJI

st. asp. Ryszard Białas

st. asp. Piotr Józefowicz

st. asp. Daniel Krupa

st. asp. Katarzyna Mazur-Niewiedział

st. asp. Mariusz Pawlak

st. asp. Tomasz Piwowar

st. asp. Łukasz Rybiński

st. asp. Katarzyna Skucha

st. asp. Szymon Ślosarek

st. asp. Adam Wasilewski

st. asp. Krystian Wieczorek

st. asp. Anna Witkowska

 

STARSZEGO ASPIRANTA POLICJI

asp. Tomasz Czechowicz

asp. Tomasz Pączkowski

asp. Aleksander Świerkot

 

ASPIRANTA POLICJI

mł. asp. Marcin Czapla

mł. asp. Michał Gawełczyk

mł. asp. Klaudiusz Łuszcz

mł. asp. Kamil Malosczyk

 

MŁODSZEGO ASPIRANTA POLICJI

sierż. szt. Marcin Szwajcowski

 

SIERŻANTA SZTABOWEGO POLICJI

st. sierż. Damian Bajon

st. sierż. Kazimierz Gemborys

st. sierż. Adrian Grela

st. sierż. Witold Pietrzyk

 

Wręczono również podziękowania za owocną współpracę przedstawicielom czeskiej i słowackiej policji:

pułkownikowi Janowi Dworzakowi – dyrektorowi Wyższej i Średniej Szkoły Policji w Holeszowie (Republika Czeska),

podpułkownik Evie Vichlendovej – Radcy Szkoły w Holeszowie ds. współpracy międzynarodowej (Republika Czeska),

pułkownikowi Rastislavowi Hajko – Zastępcy Komendanta Średniej Zawodowej Szkoły Policyjnej MSW w Pezinku (Republika Słowacka).

 

Następnie odczytany został list skierowany do kadry i słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego.

Na zakończenie głos zabrał Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.