Aktualności

Zakończył się kolejny kurs specjalistyczny dla kadry kierowniczej

Data publikacji 13.09.2018

W terminie od 3 do 7 września br. kadra średniego szczebla kierowania z kilku garnizonów w kraju doskonaliła w naszej szkole umiejętności budowania współpracującego i skutecznego zespołu oraz efektywnego rozwiązywania problemów w środowisku służby i pracy.

Intensywne, warsztatowe zajęcia prowadzili wykładowcy Zakładu Ogólnozawodowego: nadkom. Monika Skorek oraz st. asp. Mirosław Falkiewicz.