Konferencja we Wrocławiu - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Konferencja we Wrocławiu

Data publikacji 31.10.2018

26 października 2018 roku w auli Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa pt. „Systemy walki i taktyki interwencji w wykonywaniu zadań wojskowych i policyjnych”. Na konferencji naszą szkołę reprezentowali mł. insp. Tomasz Stechnij i podinsp. Bartosz Głowacki, a honorowy patronat nad nią objął Komendant Szkoły.

Podinsp. Bartosz Głowacki w pierwszej sesji konferencji omówił w swoim wystąpieniu „Systemy walki wręcz w szkoleniu Policji”, a następnie przedstawił działania i efekty pracy zespołu w ramach programu ERASMUS+ „Szkolenie i przygotowanie policjantów regionu Morza Bałtyckiego do korzystania z jednolitego modelu stosowania siły fizycznej”.

Podjęta na konferencji tematyka i zagadnienia od dawna przykuwają uwagę wielu osób i środowisk. Systemy walki kojarzone są bezpośrednio z użyciem środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy, a w szczególności siły fizycznej. Te zagadnienia nie raz były już tematem przewodnim wielu rozmów i dyskusji, lecz ze względu na swoją specyfikę zawsze budzą emocje. Podobnie było i tym razem, lecz zamiast emocji przy wyjaśnianiu wielu pojawiających się wątpliwości były rzeczowe tłumaczenia i opinie. Wartym podkreślenia jest fakt, że wszelkiego rodzaju pojawiające się wątpliwości przy środkach przymusu bezpośredniego były dostrzegane i traktowane jako problem wart wyjaśnienia, również przez osoby spoza służb mundurowych. Przedstawiciele wielu środowisk akademickich i naukowych dzielili się z policjantami i żołnierzami w trakcie swoich wystąpień, nie tylko swoimi spostrzeżeniami czy pomysłami, ale też i uwagami dotyczącymi szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego.

Tak ciekawa tematyka konferencji na pewno warta jest kontynuacji, bo jak wielu uczestników słusznie zauważyło podczas dyskusji, liczba i waga problemów związanych z siłą fizyczną wręcz wymusza poświęcenie jej większej i stałej uwagi.