Aktualności

„Dyżurny Roku 2018" – pierwszy dzień rywalizacji – wyniki

Data publikacji 23.11.2018

Znamy już wyniki po pierwszym dniu rywalizacji w I Ogólnopolskim Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji.

W symulacji na stanowisku kierowania dyżurnego jednostki Policji ocenie podlegały wiedza oraz zaprezentowane umiejętności, a w szczególności:

 • przyjęcie zgłoszenia oraz informacji uzupełniających;
 • rejestracja zdarzenia w policyjnych systemach informatycznych;
 • inicjowanie działań po przyjęciu zgłoszenia lub informacji o zdarzeniu;
 • kierowanie będącymi w dyspozycji dyżurnego siłami i środkami jednostki Policji;
 • podjęte decyzje i wydane polecenia;
 • zapewnienie właściwego obiegu informacji o zaistniałym zdarzeniu;
 • wymiana informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań;
 • obsługa policyjnych zbiorów danych i zbiorów danych, do których Policja ma dostęp;
 • współdziałanie z dyżurnymi jednostek Policji;
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych;
 • znajomość obsługi narzędzi i urządzeń znajdujących się na stanowisku kierowania.

Najwięcej punktów zdobyli:

I miejsce – podkom. Mirosław TURKO – KPP w SOKÓŁCE (KWP Białystok)

II miejsce – podkom. Tomasz ZWOLSKI – KPP w BUSKU-ZDROJU (KWP Kielce)

III miejsce – asp. Piotr GODYLA – KPP W OLEŚNIE (KWP Opole)