Aktualności

Sympozjum pt. "Współczesne spojrzenie na bezpieczeństwo. Wymiar lokalny"

Data publikacji 29.11.2018

W dniu 28 listopada 2018 r., w Ustroniu, w ramach III Akademickich Mistrzostw Polski Pierwszej Pomocy, które swoim honorowym patronatem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odbyło się sympozjum naukowe pt. „Współczesne spojrzenie na bezpieczeństwo. Wymiar lokalny”.

Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia było Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym w Cieszynie, Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności w Ustroniu Sp. z o.o.. Do grona współorganizatorów należała między innymi Szkoła Policji w Katowicach.

Celem sympozjum było dokonanie analizy  charakteru współczesnych zagrożeń determinujących organizację systemu lokalnego bezpieczeństwa w kontekście doskonalenia funkcjonujących rozwiązań prawno-organizacyjnych. W trakcie obrad plenarnych zaprezentowano między innymi następującą tematykę:

- wymiar prawny lokalnego bezpieczeństwa;

- miejska przestrzeń publiczna jako składnik bezpieczeństwa lokalnego;

- działalność komisji bezpieczeństwa na poziomie samorządu powiatowego;

- problem globalny wymiar lokalny. Skutki ataków terrorystycznych dla społeczności lokalnych.

W sympozjum uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, samorządowcy, funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej.