Deklaracja Praw Człowieka - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Deklaracja Praw Człowieka

Data publikacji 11.12.2018

W bieżącym roku obchodzimy 70 rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która została przyjęta 10 grudnia 1948 r.

Społeczność międzynarodowa przyjęła zobowiązanie do ochrony godności i zapewnienia sprawiedliwości każdemu człowiekowi, bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice (art. 2 Deklaracji). Mimo, że Deklaracja nie miała formalnie wiążącego charakteru a wyznaczała jedynie standardy ochrony praw człowieka, które powinny być wypełniane przez państwa członkowskie ONZ, stała się jednak podstawą teoretyczną dla wielu konstytucji, rezolucji, konwencji i innych aktów prawa międzynarodowego. Deklaracja opiera się na założeniu, że podstawowe prawa i wolności są przynależne każdemu człowiekowi, są one niezbywalne i w równym stopniu stosowane wobec każdej osoby. Każdy rodzi się wolny i równy w godności i prawach.