Trwa budowa budynku magazynowego - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Trwa budowa budynku magazynowego

Data publikacji 07.01.2019

Zgodnie z przyjętym planem inwestycji realizowanym w Szkole Policji w Katowicach w ramach Programu Modernizacji Policji wprowadzonym ustawą o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” Komendant Szkoły Policji w Katowicach w marcu 2018 r. podpisał umowę na zaprojektowanie i wybudowanie budynku magazynowego na terenie Szkoły Policji w Katowicach z wybranym wykonawcą.

W sierpniu 2018 r. po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczęto roboty budowlane. W październiku 2018 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w fundamenty powstającego budynku magazynowego.

Na chwilę obecną stan zaawansowania prac w zakresie robót budowlanych wynosi 60% i obejmuje wykonanie konstrukcji budynku wraz z ociepleniem dachu i ścian. Zrealizowano także 22% robót w branży sanitarnej obejmujących wykonanie zewnętrznych przyłączy dla wody, kanalizacji i instalacji centralnego ogrzewania.

Zakończenie budowy planowane jest na sierpień 2019 r.