Aktualności

„Polonica Varietas”

Data publikacji 25.02.2019

Taką nazwę nosił drugi projekt, który na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy realizowała nasza szkoła wspólnie ze Szkołą Egzekwowania Prawa w Miszkolcu na Węgrzech w ramach środków uzyskanych z Fundacji im. Wacława Felczaka. Projekt skierowany był przede wszystkim do naszych najmłodszych kolegów ze szkoły z Miszkolca, którzy przez ostatni tydzień przebywali w Katowicach.

Dla 39 słuchaczy szkolenia podstawowego oraz 8 wykładowców i kadry średniego szczebla przygotowaliśmy program, na który składało się min. poznanie zadań, struktury i specyfiki służby w polskiej Policji, systemu kształcenia policyjnego w Polsce, a także zapoznanie się
z rodzajem szkoleń oraz wyposażeniem i potencjałem szkoleniowym jakim dysponuje Szkoła Policji w Katowicach.

Nasi młodzi Węgierscy koledzy mieli także możliwość odwiedzin w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach, gdzie zobaczyli szkolenie realizowane cyklicznie przez policjantów oddziałów zwartych Policji. Na zakończenie swojego pobytu w naszej szkole wzięli udział w zajęciach sportowych z wykorzystaniem elementów sztuk walki oraz miniturnieju piłki siatkowej.

Ważnym elementem realizowanego projektu było lepsze poznanie kultury oraz historii naszego kraju i regionu, a zwłaszcza śladów i pamiątek wspólnej historii obojga naszych narodów. W programie wizyty nie mogło więc zabraknąć zwiedzania miejsc ważnych dla każdego Polaka i mieszkańca Śląska. Szczególnym momentem było złożenie kwiatów na mogile żołnierzy węgierskich brutalnie zamordowanych w styczniu 1945 r. przez Armię Czerwoną w murckowskim lesie.

W poznawaniu wspólnej historii Polaków i Węgrów, zwłaszcza na naszych ziemiach, kolejny raz bezcenna okazała się pomoc i wsparcie udzielone nam przez Pana Adam Łęskiego, Kierownika Referatu Promocji Zewnętrznej Urzędu Miasta Katowice. Serdecznie dziękujemy!

 

O fundacji im. Wacława Felczaka

Fundacja im. Wacława Felczaka to wspólna inicjatywa Polski i Węgier, której celem jest przekazywanie tradycji przyjaźni polsko-węgierskiej młodszym pokoleniom. Prezydent Andrzej Duda na początku marca 2018 r. podpisał ustawę o powołaniu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, który będzie miał siedzibę w Warszawie.  
 

Wacław Felczak (1916-93) był naukowcem i opozycjonistą. Podczas II wojnie światowej był kurierem rządu RP na uchodźstwie, w latach 1947-56 odbywał wyrok w więzieniach stalinowskich. Od 1958 r. pracował w Instytucie Historii UJ. Był znawcą stosunków polsko-węgierskich i inicjatorem zacieśnienia kontaktów z Węgrami. Specjalizował się w węgierskiej kulturze, języku i zagadnieniach polityczno-historycznych, był autorem „Historii Węgier”.

Powrót na górę strony