Seminarium na temat patroli narciarskich - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Seminarium na temat patroli narciarskich

Data publikacji 08.03.2019

W dniach 4-8 marca 2019 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyło się seminarium poświęcone taktyce pełnienia służby przez policyjne patrole narciarskie. Jest to drugie tego typu przedsięwzięcie realizowane w naszej szkole. Policjanci już od kilkunastu lat pełnią służby na zorganizowanych terenach narciarskich w kraju. Podczas seminarium uczestnicy mogli przekazywać sobie zdobyte doświadczenia i wymieniać się uwagami dotyczącymi tej specyficznej służby.

Uczestników w trakcie uroczystego otwarcia powitał Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwy w sprawach dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka, wspólnie z prowadzącymi seminarium podinsp. Mariuszem Skuchą i nadkom. Lubomirem Stasiakiem.

Przez cztery dni policjanci brali udział w bardzo różnorodnych zajęciach i to nie tylko na terenie szkoły, ale także na stokach narciarskich w Szczyrku pod okiem ratowników Beskidzkiej Grupy GOPR. Organizatorzy w pierwszym dniu dla uczestników przygotowali wykład na temat bezpieczeństwa osób przebywających w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, dr Marek Palik przedstawił najnowsze założenia programu nauczania narciarstwa zjazdowego Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, doskonalono ćwiczenia z pałką teleskopową oraz udzielanie pierwszej pomocy przy urazach układu kostno-stawowego.  Dzień zakończono wizytą na szkolnej strzelnicy, gdzie można było doskonalić się w technice strzelania w warunkach stresowych. Drugi i trzeci dzień uczestnicy seminarium spędzili w Szczyrku, na trasach narciarskich COS oraz „Szczyrk Mountain Resort”. Ratownicy – instruktorzy GOPR demonstrowali i objaśniali policjantom sposoby i techniki udzielania pomocy poszkodowanym na stoku, a następnie przeprowadzono wspólne ćwiczenia z ratownikami. Całość zajęć przebiegała sprawnie i z bardzo dużym zaangażowaniem ćwiczących. Ostatni dzień seminarium rozpoczął się zajęciami dotyczącymi przygotowania sprzętu narciarskiego do sezonu oraz jego konserwacją, po czym nastąpiło podsumowanie i zakończenie w którym uczestniczył kierownik Zakładu Wyszkolenia Specjalnego mł. insp. Tomasz Stechnij, wręczając uczestnikom pamiątkowe zaświadczenia.

Zapraszamy za rok!