Zakończenie kursu ŚBUE-1/19 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu ŚBUE-1/19

Data publikacji 18.03.2019

15 marca zakończyła się pierwsza edycja kursu specjalistycznego w zakresie zapobiegania przestępstwom z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ich zwalczania o oznaczeniu kodowym ŚBUE-1/19.

W ramach kursu swoje umiejętności doskonaliło dwudziestu  policjantów pełniących służbę w wydziałach dw. z przestępczością gospodarczą. Funkcjonariusze z kilkunastu jednostek Policji naszego kraju odbyli kurs, w trakcie którego mogli uzyskać wiedzę m.in. z zakresu pozyskiwania źródeł informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstw z wykorzystaniem środków stanowiących wsparcie unijne, sposobów weryfikacji tych informacji oraz współpracy z podmiotami  posiadającymi uprawnienia kontrolne. 

Zajęcia na kursie były prowadzone przy współudziale specjalistów m.in. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Krajowej Informacji Skarbowej, co pozwoliło uczestnikom uzyskać praktyczne uwagi dotyczące tematyki kursu.