Szkolenie dla dzielnicowych w Lublinie - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Szkolenie dla dzielnicowych w Lublinie

Data publikacji 20.03.2019

14 i 15 marca br. nauczyciele policyjni z naszej szkoły przeprowadzili szkolenie dla 90 dzielnicowych województwa lubelskiego na temat dydaktyki spotkań edukacyjno-profilaktycznych prowadzonych przez dzielnicowych w ramach profilaktyki społecznej.

Prelegentami tego szkolenia byli nauczyciele policyjni ze Szkoły Policji w Katowicach: nadkom. Tomasz Sibiela, asp. szt. Robert Klima i asp. szt. Paweł Dobaj z Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego.

Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego.

W trakcie szkolenia dzielnicowi pogłębili swoją wiedzę z tematów, z którymi mają do czynienia w czasie swojej służby, czyli m.in.:

  • diagnozą oczekiwań społecznych, (spotkania, debaty, ankieta),
  • analizą zdarzeń i zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na potrzeby zidentyfikowania zagrożeń w rejonach służbowych,
  • współpracą z podmiotami policyjnymi i poza policyjnymi podczas realizacji „Planu działania priorytetowego”,
  • sposoby przekazywania informacji mieszkańcom rejonu służbowego na temat realizacji „Planu działania priorytetowego” oraz aktywizacja społeczeństwa do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
  • prawidłową oceną podjętych działań,
  • nowymi przestępstwami w przestrzeni internetowej oraz z udostępnianiem danych wrażliwych,
  • oczekiwaniami w zakresie profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej dotyczącymi pracy dzielnicowego.
  • spotkaniami dla seniorów 65+ (analiza przypadku),
  • spotkaniami dla młodzieży szkolnej – klasa 6+ (analiza przypadku),
  • metodami pozyskiwania informacji na temat zagrożeń podczas rozmów z obywatelami.