Aktualności

SPOTKANIE Z HISTORIĄ - warsztaty edukacyjno - historyczne dla policjantów

Data publikacji 29.03.2019

28 marca 2019 roku w Szkole Policji w Katowicach, w auli im. podinsp. Piotra Urbańczyka odbyły się warsztaty historyczno - edukacyjne pt.: SPOTKANIE Z HISTORIĄ”, które zostały zorganizowane z okazji 100-lecia utworzenia Policji Państwowej 1919 – 2019 oraz 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Warsztaty zostały zorganizowane dzięki współpracy Szkoły Policji w Katowicach z Biurem Historii i Tradycji Policji KGP i Zarządem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach

Spotkanie rozpoczął, pełniący obowiązki gospodarza, mł. insp. Mirosław Grobelczyk - Kierownik Zakładu Ogólnozawodowego Szkoły Policji w Katowicach, podkreślając znaczenie tego „policyjnego znaku pamięci” dla kształtowania się postawy patriotycznej młodych policjantów.

Spotkanie skierowane było przede wszystkim do słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach.

Wygłoszone referaty poruszały tematykę historii formacji policyjnych 1918-1939 na ziemiach polskich oraz martyrologię polskich policjantów w aspekcie Zbrodni Katyńskiej.

Następnie głos zabrał nadkom. Krzysztof Musielak - Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP – z referatem pt. „Budowanie etosu w formacjach policyjnych na ziemiach polskich 1918-1939”.

Poruszył tematykę tworzenia się, od roku 1918, na terytorium odradzającej się po 123 latach zaborów Rzeczypospolitej Polskiej, formacji policyjnych, aż do utworzenia w lipcu 1919 roku Policji Państwowej a w czerwcu 1922 roku, po powrocie części Górnego Śląska do Polski, utworzenia Policji Województwa Śląskiego. Ponadto przedstawił zadania i cele Policji w ochronie obywateli oraz mienia w międzywojennej Polsce.

Przedstawiciel Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach Grzegorz Grześkowiak przedstawił w swym wystąpieniu pt. „Policjanci II RP w aspekcie Zbrodni Katyńskiej” udział polskich policjantów w walkach przeciwko Niemcom i Sowietom podczas Wojny Obronnej Polski we wrześniu 1939 roku oraz o poniesionych stratach osobowych tej grupy zawodowej. Następnie omówił losy funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego w aspekcie zbrodni wojennej, dziś określanej przez historyków mianem „Zbrodni Katyńskiej”.

Ponadto uczestnikom warsztatów zostały zaprezentowane dwa filmy dokumentalne: „Golgota Policji Państwowej” oraz „Kobiety w Policji”.