Przestępczość korupcyjna - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Przestępczość korupcyjna

Data publikacji 26.04.2019

W dniach 16 i 23 kwietnia 2019 r., Zakład Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Katowicach zorganizował szkolenie, w którym uczestniczyło blisko 180 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego SZP-6/18 i SZP-7/18.

W kolejnych już edycjach doskonalenia, przeprowadzonych przez funkcjonariusza Wydziału w Katowicach Biura Spraw Wewnętrznych Policji, policjanci poszerzyli swoją wiedzę w zakresie przestępczości korupcyjnej oraz aspektów dotyczących przemocy w służbie i w rodzinie. Tego rodzaju przedsięwzięcia pozwalają słuchaczom na wzbogacenie uzyskanej podczas szkolenia wiedzy teoretycznej.