Projekt - Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Projekt - Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody

Data publikacji 04.06.2019

Szkoła Policji w Katowicach została zaproszona do udziału w projekcie LIFE15 GIE/PL000758 masz prawo do skutecznej ochrony przyrody przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Celem projektu jest poszerzenie świadomości organów ścigania w zakresie możliwości ujawniania i zabezpieczania materiału dowodowego w zakresie czynów zabronionych przeciwko przyrodzie i środowisku. Przedstawiciel Szkoły podkom Aneta Cygan-Domińska z Zakładu Służby Kryminalnej uczestniczyła w dwóch sesjach zjazdowych w ramach projektu LIFE15. W dniach 22-23 maja sesja w Kielcach oraz w dniach 29-30 maja we Wrocławiu, gdzie przedstawiła problematykę zabezpieczania materiału dowodowego do celów procesowych. Szkolenia adresowane do funkcjonariuszy Policji przeprowadzono pod auspicjami Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wspólnie z zaproszonymi do projektu podmiotami. Z dużym entuzjazmem spotkało się wystąpienie przedstawiciela KAS z Krakowa, podczas którego pokazano uczestnikom okazy CITES ujawnione przez funkcjonariuszy z Krakowa .Pani Izabela Szadura z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  wystąpiła z interesującą prelekcją dotyczącą nielegalnego postępowania z odpadami wskazując ogromną skalę problemu w skali kraju. Spotkania wykazały także brak wypracowanych procedur postępowania organów we wzajemnej współpracy, szczególnie tematyka ochrony przyrody jest polem do dalszej pogłębionej współpracy.