Rozpoczęcie szkolenia zawodowego podstawowego SZP-3/19 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Rozpoczęcie szkolenia zawodowego podstawowego SZP-3/19

Data publikacji 05.06.2019

4 czerwca 2019 r. na placu apelowym Szkoły Policji w Katowicach odbyła się uroczysta inauguracja szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu kodowym SZP-3/19.

Słuchaczy przywitał Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka, który podczas swego wystąpienia podkreślił wagę rozpoczynającego się szkolenia w służbie każdego policjanta, a samym słuchaczom życzył wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych.

Szkolenie rozpoczęło 170 słuchaczy z garnizonów: śląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.

W trakcie 144 dni szkoleniowych słuchacze zdobywać będą podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, służby patrolowej, psychologii, kryminalistyki, pierwszej pomocy, jak również nauczą się bezpiecznie obsługiwać broń palną oraz stosować środki przymusu bezpośredniego.

Szkolenie zakończy się egzaminem w dniu 30 grudnia 2019 roku.