Zakończenie kursu Osk.P-1/19 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu Osk.P-1/19

Data publikacji 14.06.2019

W okresie od 3 do 14 czerwca 2019 r. odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia (Osk.P-1/19).

W trwających dziesięć dni zajęciach brało udział 18 funkcjonariuszy garnizonów z woj. śląskiego, opolskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Dzięki porozumieniu pomiędzy Szkołą Policji w Katowicach a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie część zajęć praktycznych została zrealizowana z udziałem sędziego Wojciecha Domańskiego oraz Prokuratora Prokuratury Krajowej w st. spocz. Przemysława Piątka. Jednym z istotnych ćwiczeń w trakcie zajęć było przeprowadzenie symulacji rozprawy sądowej oraz wygłaszanie mów oskarżycielskich. Ponadto w trakcie szkolenia szczegółowo omówiono zagadnienia związane z procedurą prowadzenia czynności wyjaśniających oraz zwrócono szczególną uwagę na pojawiające się rozbieżności w interpretacji przepisów prawa. Przeprowadzony kurs pozwolił na bardzo dobre przygotowanie słuchaczy do pełnienia jakże trudnej roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia.Wszyscy uczestnicy zakończyli kurs z wynikiem pozytywnym.