Zakończył się kurs Osk.P.-2/19 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończył się kurs Osk.P.-2/19

Data publikacji 12.07.2019

W dniach 1-12 lipca 2019 r. odbyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia Osk.P.-2/19.

W trwających dziesięć dni zajęciach brało udział 18 funkcjonariuszy garnizonów z woj. śląskiego, opolskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Dzięki porozumieniu pomiędzy Szkołą Policji w Katowicach a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie część zajęć praktycznych została zrealizowana z udziałem sędziego oraz prokuratora. Jednym z istotnych zagadnień poruszonych w trakcie zajęć było przeprowadzenie symulacji rozprawy sądowej wraz z wygłaszaniem mów oskarżycielskich, co odbyło się pod wnikliwym okiem wymienionych praktyków. Ponadto w trakcie szkolenia szczegółowo omówiono zagadnienia związane z procedurą prowadzenia czynności wyjaśniających oraz zwrócono szczególną uwagę na pojawiające się rozbieżności w interpretacji przepisów prawa. Przeprowadzony kurs pozwolił na bardzo dobre przygotowanie słuchaczy do pełnienia jakże trudnej roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia. Wszyscy uczestnicy zakończyli kurs z wynikiem pozytywnym.

  • Grupa słuchaczy kursu specjalistycznego