Aktualności

Największa inwestycja w historii naszej szkoły

Data publikacji 02.08.2019

2 sierpnia podpisano umowę na modernizację strzelnicy Szkoły Policji w Katowicach. Będzie to największa inwestycja z dotychczas prowadzonych w naszej szkole. Zmodernizowana strzelnica będzie jedną z najnowocześniejszych w Polsce i posłuży nie tylko słuchaczom szkoły, ale również policjantom całego garnizonu śląskiego.

Podpisy na dokumentach dotyczących inwestycji złożyli Komendant Szkoły Policji w Katowicach – insp. dr Rafał Kochańczyk oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego Budecon SA z Sosnowca Pan Zygmunt Pucharski. Termin zakończenia robót budowlanych przewidywany jest na sierpień 2022 r. Inwestycja obejmuje przebudowę policyjnej strzelnicy ćwiczebnej stanowiącej zaplecze dydaktyczno szkoleniowe dla słuchaczy, którzy odbywają szkolenia i kursy w naszej szkole, jak również umożliwi prowadzenie doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Policji z garnizonu śląskiego. Policyjna strzelnica Szkoły Policji w Katowicach spełniać będzie wszystkie wymagania jakie obecnie stawia się tego typu obiektom oraz będzie wyposażona w najnowsze technologie zapewniające wysoką jakość wyszkolenia strzeleckiego w zakresie efektywności prowadzenia zajęć i bezpieczeństwa.

Przebudowane zostaną wymagające poprawienia warunków trzy istniejące osie A wraz z zapleczem:

 • oś A1 – dwustrefowa, częściowo zakryta – 25 m,
 • oś A2  – trzystrefowa, częściowo zakryta – 50 m,
 • oś A3  – trzystrefowa, częściowo zakryta – 50 m z wjazdem dla samochodów patrolowych,
 • oraz pomieszczenia do obsługi technicznej i prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Natomiast na miejscu obecnych osi strzeleckich „B” i „C” zostaną wybudowane nowe hale strzelań:

 • oś B1 – pięciostrefowa, kryta – 25 m + interaktywnej 25 m + taktycznej,
 • oś B2 – dwustrefowa kryta – 25 m,
 • oś B3 – dwustrefowa kryta – interaktywnej 20 m,
 • pomieszczenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, taktyki i technik interwencji oraz zaplecza do obsługi technicznej.

Kryte osie strzeleckie umożliwią realizowanie strzelań o większym stopniu zaawansowania, np. strzelania nocne z użyciem latarki, jak również pozwolą przeprowadzać zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego w znacznie szerszym zakresie godzinowym, a nawet w porze nocnej.

Inwestycja pn.: „Przebudowa osi strzeleckich „A” i „B” policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach” jest realizowana z Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

 • Komendant szkoły i przedstawiciel firmy budowlanej podpisują kontrakt przy stole
 • Komendant szkoły i przedstawiciel firmy budowlanej podają sobie ręce po podpisaniu kontraktu
 • Wizualizacja budynku przebudowanej strzelnicy
 • Wizualizacja budynku przebudowanej strzelnicy
 • Wizualizacja budynku przebudowanej strzelnicy
 • Wizualizacja budynku przebudowanej strzelnicy
 • Wizualizacja budynku przebudowanej strzelnicy
 • Wizualizacja budynku przebudowanej strzelnicy
 • Wizualizacja budynku przebudowanej strzelnicy
Powrót na górę strony