Aktualności

LISTY GRATULACYJNE Z OKAZJI 20-LECIA SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH

Data publikacji 02.08.2019

 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadinsp. Jarosława Kalety
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Komendanta Centralnego Ośrodka szkolenia straży granicznej płk SG dra Piotra Boćko
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Dyrektora RCKiK w Katowicach Stanisława Dyląga
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Katowicach dr n. med. Piotra Grazdy
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Dowódcy OPP w Katowicach insp. mgr Rafała Stanka
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk Dariusza Małolepszego
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacka Kleszczewskiego
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Prezydenta Miasta Tychy mgr inż Andrzeja Dziuby
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki - Szulik
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach wz. st. bryg. mgra inż. Dariusza jaromina
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach Aleksandry Wentkowskiej
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach wz. ppłk. mgra inż. Zbigniewa Słoty
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie mł. insp. Roberta Łuszcza
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Prezydenta Miasta Chorzów Andrzeja Kotali
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Prezydenta Miasta Ruda Śląska Grażyny Dziedzic
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli pplk SG Daniela Wojtaszkiewicza
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Zastępcy Dyrektora Delegatury ABW w Katowicach płk Pawła Pilawy
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach nadkom. mgr Michała Szynola
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach płk Andrzeja Balińskiego
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej Mariusza Cupiała
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach Piotra Halejaka
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu płk SG Jacka Wysokińskiego
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Arkadiusza Wojciechowicza
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Komendanta Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacka Gila
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyńskiego
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Komendanta Miejskiego Policji w Rudzie Śląskiej insp. Grzegorza Strzęciwilka
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach od Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939" z/s w Katowicach Teresy Brackiej
 • Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Beaty Różniak - Krzeszewskiej