Kurs ANI 2/19 zakończony - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Kurs ANI 2/19 zakończony

Data publikacji 02.08.2019

W okresie od 22 lipca do 02 sierpnia 2019 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych o symbolu ANI 2/19.

Zajęcia prowadzili wykładowcy Zakładu Wyszkolenia Specjalnego podinsp. Paweł Wąsiel oraz podkom. Piotr Sochacki.

Podczas zajęć policjanci doskonalili swoje umiejętności z zakresu samoobrony policyjnej oraz taktyki i technik interwencji. Ćwiczenia obejmowały umiejętności posługiwania się bronią palną oraz środkami przymusu bezpośredniego w trakcie interwencji związanych z zatrzymywaniem osób agresywnych i niebezpiecznych.
Słuchacze kursu ANI 2/19,  doskonalili także swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zdobyta wiedza i odświeżone umiejętności przez policjantów w trakcie szkolenia, niewątpliwie wpłyną na poprawienie bezpieczeństwa podczas podejmowania przez nich interwencji  w służbie.