XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

Data publikacji 30.09.2019

W tegorocznych Jasnogórskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego, które odbyły się 28 września, wzięli udział przedstawiciele naszej szkoły, w tym poczet sztandarowy składający się po raz pierwszy ze słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego.

Tegoroczne XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego rozpoczęły się już 28 września br. na placu Biegańskiego w Częstochowie. Wydarzenie zainaugurował pokaz musztry paradnej policjantów z Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i pokaz musztry paradnej Motocyklowej Asysty Honorowej Policji, przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Policji w umundurowaniu wyjściowym nowego wzoru.

O 13.15 na Błoniach Jasnogórskich odprawiona została uroczysta Msza Święta, celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka - Delegata Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Policji, z kapelanami Policji. Na jej zakończenie głos zabrali: Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów asp. sztab. Rafał Jankowski.

W pielgrzymce wziął udział również poczet sztandarowy naszej szkoły, który po raz pierwszy składał się ze słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, tj. post. Patryka Porca, post. Mateusza Olszoka i post. Mateusza Izworskiego. Opiekunem pocztu był podkom. Marcin Czapla. Udział w takim wydarzeniu dla młodych policjantów to dobra okazja do nabycia doświadczenia w dziedzinie policyjnej musztry. Od tej pory również w kolejnych spotkaniach uczestniczyć będą słuchacze wraz ze sztandarem szkoły.

(źródło: KWP Katowice, inf. wł.)