Zakończył się kurs dotyczący profilaktyki społecznej - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończył się kurs dotyczący profilaktyki społecznej

Data publikacji 01.10.2019

16 policjantów z jednostek terenowych podległych KWP w Katowicach, Rzeszowie, Opolu, Krakowie oraz Kielcach w dniu 27 września 2019 r. zakończyło w Szkole Policji w Katowicach pierwszą edycje kursu specjalistycznego z zakresu profilaktyki społecznej (Pro.S).

Kurs adresowany jest do policjantów, którzy pełnią służbę w komórkach organizacyjnych do spraw prewencji kryminalnej lub wykonują zadania z zakresu profilaktyki społecznej.

Dużym zainteresowaniem kursantów cieszyły się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wykładowców Szkoły Policji w Katowicach mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie tematyki planowania, realizowania i monitorowania działań profilaktycznych.

W ramach zajęć słuchacze uczestniczyli m.in. w zajęciach wyjazdowych z tematu dotyczącego zakresu prowadzenia działań profilaktycznych oraz zapoznania się z typologią zachowań antyspołecznych, zrealizowanych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie.

Wszystkim kursantom serdecznie gratulujemy i życzymy im powodzenia w dalszej służbie.