Zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego SZP-2/19 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego SZP-2/19

Data publikacji 11.10.2019

10 października 2019 r. w Szkole Policji w Katowicach został przeprowadzony egzamin końcowy dla szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu kodowym SZP-2/19 oraz odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia.

19 marca 2019 r. szkolenie to rozpoczęło 246 słuchaczy z jednostek terenowych podległych KWP w Katowicach, Krakowie, Opolu i Rzeszowie. W trakcie szkolenia wyłączono ze stanu 39 słuchaczy, a włączono 6. Do egzaminu końcowego przystąpiło 213 słuchaczy, z tego z wynikiem pozytywnym ukończyło go 210 słuchaczy.

W uroczystości zakończenia szkolenia zawodowego podstawowego udział wzięły również rodziny i bliscy słuchaczy.

Za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych i pozasłużbowych, duży wkład pracy i zaangażowanie w podnoszeniu poziomu kwalifikacji zawodowych, kreatywną działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną Komendant Szkoły Policji w Katowicach wyróżnił dyplomem niżej wymienionych policjantów:

 • post. BŁASZAK Kamil
 • post. BRYŁA Jan
 • post. BURLIGA Sara
 • post. CHLEBDA Patrycja         
 • post. CHOLEWA Klaudia
 • post. CIEŚLA Fabian
 • post. CZERNIK Łukasz
 • post. DRUKAŁA Weronika
 • post. EGEMAN Gabriela
 • post. GACEK Agnieszka
 • post. IZWORSKI Mariusz
 • post. JAGIEŁA Karolina
 • post. KASZUBA Bartosz
 • post. KRZEMIEŃ Tomasz        
 • post. KUREK Paulina
 • post. MAZUREK Wojciech      
 • post. MAZURKIEWICZ Andrzej
 • post. MRÓZ Agnieszka
 • post. NOWAK Damian
 • post. OLSZOK Mateusz
 • post. PAPIŃŚKI Dorian
 • post. PAŚKIEWICZ Mariusz
 • post. PILARSKI Kamil
 • post. PISOWICZ Olga
 • post. PORC Patryk
 • post. RUPNIK Sylwester
 • post. RYCZAK Grzegorz
 • post. SMAJDOR Artur
 • post. SOGÓRSKI Dawid
 • post. SOSNOWSKA Monika
 • post. SPAŁEK Michał
 • post. STALMACH Piotr
 • post. SZULC Barbara
 • post. SYSUŁA Urszula
 • post. SZYDŁO Elżbieta
 • post. ZUBER Adrian

W trakcie uroczystości Kierownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Małgorzata Cichy wraz z Komendantem Szkoły insp. dr Rafałem Kochańczykiem oraz Zastępcą Szkoły właściwym do spraw dydaktycznych insp. Jarosławem Gałuszką dokonali uroczystego wręczenia dyplomów dla kadry oraz słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach wyróżniających się podczas akcji honorowego oddawania krwi. Wyróżnieni to:

 • podkom. CZAPLA Marcin
 • EKIERT Mirosław
 • post. GONTARZ Marcin
 • post. LESIAK Piotr
 • post. ZIARNIAK Dawid
 • post. GOŁĘBIOWSKI Michał
 • post. JĘCHOREK Adam
 • post. JOBCZYK Paweł
 • post. KANCZYK Jakub
 • post. ZUBER Adrian
 • post. BODZIONY Dawid
 • post. CIEŚLA Fabian
 • post. CZERNIK Łukasz
 • post. KRZEMIEŃ Tomasz
 • post. SIBIELAK Aron
 • post. KUZIOR Sebastian
 • post. ŚWIĄTEK Karolina
 • post. HURAS Patryk
 • post. ŚPITALNIAK Oskar
 • post. KURZYDŁO Kamil
 • post. DUBAJ Damian.

Podczas uroczystości po raz pierwszy od dwunastu lat w poczcie sztandarowym byli słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego Szkoły Policji w Katowicach. Z tej okazji Komendant Szkoły Policji w Katowicach wręczył słuchaczom okolicznościowy medal z okazji 20-lecia Szkoły Policji w Katowicach.