Dzień Edukacji Narodowej 2019 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej 2019

Data publikacji 16.10.2019

15 października br. w auli Szkoły Policji w Katowicach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas którego Komendant Szkoły insp. dr Rafał Kochańczyk podziękował zgromadzonym policjantom i pracownikom cywilnym za dotychczasową pracę na rzecz procesu dydaktycznego.

Wręczono również odznaczenia, okolicznościowe ryngrafy, medaliony. I tak:

 • kom. Aleksandra Kukuła – uhonorowana została brązowym medalem "Za zasługi dla Policji",
 • insp. Zbigniew Chrzęstek – uhonorowany został srebrną odznaką „Zasłużony policjant”,
 • nadkom. Barbara Biestek i podkom. Wojciech Mańka  otrzymali brązową odznakę „zasłużony policjant”.

Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża III stopnia nadano Szkole Policji w Katowicach,

Odznakę Honorowego Dawcy Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu Rafałowi Kiljankowi,

Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia:

 • Aleksandrze Konieczny,
 • Rafałowi Błochowi,
 • Arkadiuszowi Chechelskiemu,
 • Marcinowi Czapli,

Medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża:

 • Aleksandrze Konieczny,
 • Mirosławowi Ekiertowi,
 • Michałowi Stępniowi,
 • Rafałowi Błochowi.

Odznaki i medale PCK wręczył Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach Bogdan Ogrocki.

Pamiątkowe ryngrafy za długoletnią służbę i pracę w Szkole Policji w Katowicach otrzymali:

 • Krzysztof Kardasiński,
 • Joanna Kaczorowska,
 • Barbara Klusa,
 • mł. insp. Czesław Piasecki,
 • mł. insp. Joanna Waleczek,
 • podinsp. Marek Sulikowski,
 • podinsp. Tomasz Wrzesień,
 • podinsp. Krzysztof Fojcik,
 • kom. Arkadiusz Arseniuk.

Okolicznościowe medaliony z okazji XX-lecia Szkoły Policji w Katowicach otrzymali policjanci i pracownicy cywilni, którzy pracują w Szkole najdłużej:

 • Piotr Zawadzki,
 • Barbara Klusa,
 • Krzysztof Kardasiński,
 • mł. insp. Tomasz Stechnij,
 • podinsp. Mariusz Skucha,
 • podinsp. Piotr Chmielewski,
 • mł. insp. Barbara Orzeł.

Minister Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, nadał Medal Komisji Edukacji Narodowej podinsp. Markowi Sulikowskiemu oraz podinsp. Krzysztofowi Fojcikowi. Zostały one wręczone dzisiaj w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Na zakończenie odznaczono Medalami – Krzyżami Niepodległości o charakterze honorowym i pamiątkowym, nadawanym członkom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz osobom spoza środowiska związkowego i policyjnego w okresie trwania Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz 100. rocznicy powstania Policji Polskiej:

 • Teresę Bracką, przewodniczącą Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r” z siedzibą w Katowicach,
 • Jacka Bątkowskiego – emeryta policyjnego, byłego przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Szkoły Policji w Katowicach,
 • Grzegorza Grześkowiaka, członka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r” z siedzibą w Katowicach.