Aktualności

Narada służbowa w ramach XII Finału Zawodów „Dzielnicowy Roku”

Data publikacji 24.10.2019

W trakcie dwunastego finału Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” 24 października br. zorganizowana została narada służbowa Kierownictwa Biura Prewencji KGP, Naczelników Wydziałów Prewencji KWP/KSP, przedstawicieli szkół policyjnych oraz koordynatorów ds. dzielnicowych KWP/KSP.

Tuż przed rozpoczęciem narady przedstawiciele Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Naczelników Wydziałów Prewencji wręczyli pamiątkową tabliczkę byłemu kierownikowi Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Katowicach insp. w st. spocz. Dariuszowi Walczakowi w dowód uznania i szacunku oraz podziękowania za wieloletnią współpracę w obszarze służby prewencyjnej Policji.

W trakcie narady omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas” – Radca Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP mł. insp. Arkadiusz Kopczyński
 • Przyczyny absencji w podstawowych komórkach służby prewencyjnej w garnizonie śląskim w kontekście realizacji mierników ocennych nr 5 i 9 wynikających z Planu działalności Komendanta Głównego Policji – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Katowicach mł. insp. Radosław Wola
 • Realizacja miernika nr 5 w garnizonie lubuskim – Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. podinsp. Agnieszka Dygas
 • Wybrane obszary funkcjonowanie dzielnicowych oraz ocena funkcjonowania podstawowych komórek służby prewencyjnej za okres styczeń – wrzesień 2019 r. – Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP nadkom. Piotr Lubaszko
 • Przygotowanie i przeprowadzenie zawodów I i II stopnia w ramach XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” na terenie garnizonu wielkopolskiego – Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu nadkom. Paweł Kolendowicz
 • Realizacja projektu profilaktycznego „Senior na czasie” – Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku nadkom. Joanna Mocarska
 • Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Krakowie mł. insp. dr Krzysztof Dymura
 • Aktywizacja dzielnicowych w obszarze działań profilaktycznych Policji na przykładzie kampanii realizowanych przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pn. „Porozmawiaj w ZUS-ie o bezpieczeństwie” oraz „Komunikacją do bezpieczeństwa” w korelacji z poprawą bezpośredniego kontaktu ze szczególnym uwzględnieniem grupy seniorów mniej aktywnych społecznie – Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu kom. Sylwester Rudziec
 • Metody i formy aktywizacji społecznej w zakresie bezpieczeństwa, na podstawie projektu Aktywny i świadomy senior w świecie finansów – Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu podinsp. Agnieszka Guza
 • Wykorzystanie programów narzędziowych do agregacji danych na potrzeby tworzenia kompleksowych analiz tematycznych dedykowanych dla służby prewencyjnej – Kierownik Sekcji Wydziału Prewencji KWP w Łodzi nadkom. Artur Kawucha
 • Elektroniczna Karta Profilaktyki Społecznej – narzędzie do monitorowania aktywności policjantów garnizonu lubelskiego – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Lublinie insp. Wojciech Czapla
 • Rola dzielnicowego w pogłębianiu świadomości społeczeństwa w związku z przestępstwami na tzw. „wnuczka” – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Opolu nadkom. Hubert Adamek
 • Działania Policji w obszarze profilaktyki społecznej – Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP mł. insp. Wanda Mende
 • Omówienie założeń do symulacji (zadań praktycznych) konkurencji zawodów Dzielnicowy Roku 2019 – Kierownik Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego SP w Katowicach podinsp. Henryk Bartecki

 Na zakończenie uczestnicy narady wezmą udział w dyskusji oraz sformułują wnioski do realizacji.

 • Uczestnicy narady przy stole konferencyjnym
 • Wręczanie pamiątkowej tabliczki
 • Przemówienie byłego kierownika Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego
 • Byłe kierownik Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego prezentuje pamiątkową tabliczkę