Dzień Walki z Handlem Ludźmi - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Data publikacji 24.10.2019

18 października 2019 r. w całej Unii Europejskiej po raz trzynasty obchodzono Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Ustanowienie tego dnia miało na celu pomoc w zrozumieniu złożoności zjawiska handlu ludźmi poprzez uświadomienie i wskazanie mechanizmu działania sprawców.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie i dotyczy każdego regionu świata. Jest to przestępstwo o globalnej skali, występujące w większości krajów świata. Jego istotą jest zniewolenie osoby (lub osób) przy użyciu różnorodnych metod i środków w celu wykorzystania nawet za zgodą ofiary.

Przeważającą formą wykorzystania ofiar handlu ludźmi jest ich eksploatacja seksualna. Na przełomie ostatnich lat zauważalny jest wyraźny wzrost wykorzystania ofiar do pracy przymusowej, także Polaków. Wejście Polski do strefy Schengen pozwoliło na swobodne przekraczanie granic, w wyniku czego Polska z kraju wyłącznie pochodzenia ofiar stała się krajem zarówno ich tranzytu, jak i przeznaczenia. Identyfikowane w ostatnim czasie w Polsce cudzoziemskie ofiary pochodzą głównie z krajów Europy Wschodniej, np. Ukrainy i Białorusi, Europy Południowej np. Bułgarii i Rumunii, a także państw azjatyckich – Tajlandii i Chin. Polskie ofiary wykorzystywane są głównie w krajach Europy Zachodniej –  np. w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech.