Zakończył się kurs Osk.P-4/19 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończył się kurs Osk.P-4/19

Data publikacji 28.10.2019

W okresie od 14 do 25 października 2019 r. odbyła się czwarta w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia - Osk.P-4/19.

W trwających dziesięć dni zajęciach brało udział 18 funkcjonariuszy garnizonów z woj. śląskiego, opolskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Dzięki porozumieniu pomiędzy Szkołą Policji w Katowicach a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie część zajęć praktycznych została zrealizowana z udziałem sędziego Wojciecha Domańskiego oraz Prokuratora Prokuratury Krajowej w st. spocz. Przemysława Piątka.

Jednym z ważniejszych elementów kursu, były ćwiczenia, w trakcie których została przeprowadzona symulacja rozprawy sądowej z udziałem sędziego. W trakcie zajęć szczegółowo omówiono zagadnienia związane z procedurą prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz zwrócono szczególną uwagę na pojawiające się rozbieżności w interpretacji przepisów prawa. Ponadto omówiono bieżące zmiany przepisów prawa karnego materialnego oraz procesowego. Wszyscy uczestnicy zakończyli kurs z wynikiem pozytywnym.