Sympozjum na temat robotów - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Sympozjum na temat robotów

Data publikacji 15.11.2019

14 listopada 2019 r. odbyło się sympozjum pt. „Roboty na współczesnym polu walki” zorganizowane przez Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Na zaproszenie Dyrektora Centrum – dr. hab. inż. Sławomira Kciuka, prof. PŚ – w sympozjum wzięła udział delegacja Szkoły Policji w Katowicach w składzie: Komendant Szkoły insp. dr Rafał Kochańczyk, kierownik Zakładu Wyszkolenia Specjalnego mł. insp. Tomasz Stechnij oraz nauczyciele policyjni Zakładu Wyszkolenia Specjalnego podinsp. Andrzej Wilisowski i kom. Paweł Sitko. W spotkaniu brali udział przedstawiciele przemysłu, służb mundurowych, w tym Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, straży miejskiej oraz naukowcy z Politechniki Śląskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Krakowskiej, Akademii i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tematyka Sympozjum dotyczyła autonomicznych systemów bojowych, napędów i sterowania w pojazdach autonomicznych, podwodnego rozpoznania przez pojazdy biomimetyczne i rozwoju robotyzacji i sztucznej inteligencji.

W trakcie sympozjum wygłoszono 10 referatów:

  • „Polski przemysł zbrojeniowy z myślą o przyszłym polu walki na przykładzie autonomicznego pojazdu lądowego z modułem uzbrojenia p.k. PERUN z Tarnowa” – płk dypl. rez. dr inż. Aleksander Wrona, Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A.,
  • „Wyzwania związane z projektowaniem bezzałogowych platform lądowych z napędem elektrycznym na przykładzie projektu "PAWO"” – Konrad Małek PIMOT,
  • „Zaawansowane hybrydowe układy napędowe bezzałogowych pojazdów lądowych” – dr inż. Tomasz Czapla, Politechnika Śląska,
  • „Kierunki rozwoju robotów wsparcia piechoty” – dr inż. Marian Łopatka, Wojskowa Akademia Techniczna,
  • „Autonomiczny pojazd kołowy z modułem uzbrojenia do zadań rozpoznawczych i bojowych” – mgr inż. Damian Jarosz Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A.,
  • „Biomimetyczne pojazdy podwodne do zadań podwodnego rozpoznania” – dr inż. Marcin Morawski, dr inż. Marcin Malec, dr inż. Adam Słota, dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK, dr inż. Krzysztof Krupa, Politechnika Krakowska,
  • „Mechanizmy i systemy w autonomizacji pojazdów kołowych na przykładzie TARVOS CARGO” – mgr inż. Krystian Jasiński, mgr inż. Jakub Kuryło, STEKOP S.A.,
  • „Myślenie, świadomość, wolna wola – dylematy rozwoju robotyzacji i sztucznej inteligencji” – dr Rafał Kopeć, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie robotyzacji i sztucznej inteligencji,
  • „Zasady prawa humanitarnego a użycie systemów autonomicznych” – dr Piotr Łubiński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie,
  • „Aspekty prawne wytwarzania i eksploatacji autonomicznych pojazdów bojowych” – mgr inż. Michał Siwek, Wojskowa Akademia Techniczna.