Zakończenie kursu KSDyż-3/19 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu KSDyż-3/19

Data publikacji 18.11.2019

W okresie od 14 października do 15 listopada br. w Szkole Policji w Katowicach trwała kolejna edycja kursu specjalistycznego dla służb dyżurnych (KSDyż-3/19).

W trakcie kursu swoje umiejętności doskonaliło 40 dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji naszego kraju. Przyswajali oni nie tylko wiedzę z zakresu wykorzystania przez służbę dyżurną systemów teleinformatycznych czy urządzeń technicznych będących na stanowisku kierowania, ale mieli też możliwość sprawdzić swoje umiejętności wykorzystując sale symulacyjne stanowiska kierowania jednostką Policji. Ponadto kursanci wykorzystali możliwość zapoznania się z funkcjonującym w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz odwiedzili tamę w Goczałkowicach. Na zakończenie uczestnicy szkolenia odebrali świadectwa ukończenia kursu i wrócili do swoich jednostek, gdzie nabytą wiedzę i umiejętności wykorzystają w codziennej służbie.