Zakończenie kursu RDo-7/19 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu RDo-7/19

Data publikacji 20.11.2019

W dniu 19 listopada 2019 r. zakończył się kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część ogólna o oznaczeniu kodowym RDo-7/19.

W trakcie kursu swoje umiejętności podnosiło dwudziestu policjantów pełniących na co dzień służbę w komórkach ruchu drogowego. Funkcjonariusze z kilkunastu jednostek Policji przeszli szkolenie, w ramach którego wykonywali szereg zadań praktycznych z zakresu zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego, dokumentowania warunków drogowych, przeprowadzenia oględzin pojazdów, zabezpieczenia śladów kryminalistycznych mogących wystąpić na miejscu wypadku. Policjanci doskonalili umiejętności praktyczne z zakresu posługiwania się bronią palną oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie obejmowało także tematykę związaną z zagadnieniami dotyczącymi informatyki policyjnej, jak również realizowania czynności w postępowaniu administracyjnym oraz udzielania informacji mediom.

W ostatnim dniu szkolenia słuchacze otrzymali świadectwa ukończenia kursu, a przed nimi kolejny etap szkolenia specjalistycznego o oznaczeniu kodowym RDs.