Dzień Praw Człowieka - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Dzień Praw Człowieka

Data publikacji 10.12.2019

10 grudnia obchodzony jest Dzień Praw Człowieka, jest to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Dzień ten poświęcony jest osobom walczącym o poszanowanie praw człowieka.

„Gdzie w końcu zaczynają się uniwersalne prawa człowieka? W małych miejscach, blisko domu – tak blisko i tak małych, że nie można ich zobaczyć na żadnej mapie świata. […] Chyba że prawa te mają tam znaczenie, nigdzie nie mają znaczenia. Bez wspólnych działań obywateli mających na celu utrzymanie ich blisko domu, na próżno będziemy szukać postępu w większym świecie”. Eleanor Roosevelt

Społeczność międzynarodowa przyjęła zobowiązanie do ochrony godności i zapewnienia sprawiedliwości każdemu człowiekowi, bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice (art. 2 Deklaracji). Mimo, że Deklaracja nie miała formalnie wiążącego charakteru, a wyznaczała jedynie standardy ochrony praw człowieka, które powinny być wypełniane przez państwa członkowskie ONZ, stała się jednak podstawą teoretyczną dla wielu konstytucji, rezolucji, konwencji i innych aktów prawa międzynarodowego. Deklaracja opiera się na założeniu, że podstawowe prawa i wolności są przynależne każdemu człowiekowi, są one niezbywalne i w równym stopniu stosowane wobec każdej osoby. Każdy rodzi się wolny i równy w godności i prawach.