Zakończenie kursu ZZL-6/19 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu ZZL-6/19

Data publikacji 17.12.2019

W dniach 9 – 13 grudnia 2019 r. w Szkole Policji w Katowicach zrealizowana została kolejna edycja kursu specjalistycznego z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi o oznaczeniu kodowym ZZL- 6/19.

Kurs miał na celu przygotowanie policjantów z jednostek terenowych, pełniących rolę przełożonych, do prawidłowego kształtowania relacji w podległych im zespołach. Tygodniowa praca ukierunkowana była na wykorzystywanie kompetencji społecznych przełożonego do budowania współpracującego i skutecznego zespołu oraz na efektywne rozwiązywanie problemów w środowisku służby i pracy. Kierownicy i naczelnicy nabywali wiedzę, o tym, jak wyznaczać zasady współpracy i skutecznie komunikować się z podwładnymi w różnych (czasem trudnych) sytuacjach zawodowych.

Intensywne, warsztatowe zajęcia prowadzili asp. sztab. Marzena Pasławska i asp. sztab. Mirosław Falkiewicz z Zakładu Ogólnozawodowego Szkoły Policji w Katowicach.