Zakończenie kursu Dz-9/19 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu Dz-9/19

Data publikacji 19.12.2019

W dniu 17 grudnia br. zakończona została dziewiąta edycja kursu specjalistycznego dla dzielnicowych Dz-9/19.

Uczestniczyli w niej policjanci, którzy na co dzień pełnią  funkcję dzielnicowych w swoich jednostkach terenowych. W trakcie kursu mieli okazję do wymiany doświadczeń z zakresu metod i form pełnienia i organizacji służby dzielnicowego oraz sposobu dokumentowania czynności służbowych. Ponadto słuchacze uzupełniali nabytą już wiedzę z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, ustaw szczególnych, jak też prawa cywilnego. Uczestniczyli również w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy, taktyki i technik interwencji oraz strzelania. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym.