Zakończenie szkolenia podstawowego SZP-3/19 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie szkolenia podstawowego SZP-3/19

Data publikacji 03.01.2020

W dniu 3 stycznia 2020 r. o godz. 14.00 miało miejsce uroczyste zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu SZP-3/19.

W szkoleniu, które rozpoczęło się 4 czerwca 2019 r. uczestniczyli słuchacze z garnizonów: śląskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i podkarpackiego. Do egzaminu końcowego przystąpiło 162 słuchaczy i wszyscy ukończyli go z wynikiem pozytywnym. Uroczystość zakończenia szkolenia zawodowego podstawowego zgromadziła również rodziny i bliskich słuchaczy. Dyplomy i świadectwa ukończenia szkolenia wręczył słuchaczom Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwy w sprawach dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka wraz z Przewodniczącym Zespołu Pedagogicznego nadkom. Tomaszem Sibielą.

Za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych i pozasłużbowych, duży wkład pracy i zaangażowanie w podnoszeniu poziomu kwalifikacji zawodowych, kreatywną działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną, wyróżnieni dyplomem przez Komendanta Szkoły Policji w Katowicach zostali niżej wymienieni policjanci:

post. ANTONIK-CZERNYSZ Monika,

post. BALCAREK Małgorzata,

post. GRYCHOWSKA Paulina,

post.  HEINZE Olena,

post. KĘPKA Dawid,

post. KIJENIA Jakub,

post. KRAWCZYK Krzysztof,

post. KULIK Łukasz,

post. LEPCZYŃSKA Aleksandra,

post. LUDYGA  Agnieszka,

post. ŁÓJ Daniel,

post. MARKIEWICZ Łukasz,

post. OLEŚ  Mateusz,

post. PAWEŁEK Damian.

post. PAZERA Mateusz

post. STOPA Marta

post. SUDOŁPaulina,

post. SZLOSEK Artur,

post. WOJCIK Oskar.