Strzelnica w budowie - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Strzelnica w budowie

Data publikacji 08.05.2020

Trwają intensywne prace na terenie szkoły związane z przebudową osi strzeleckich „A” i „B” policyjnej strzelnicy ćwiczebnej.

W ramach etapu I wykonano rozbiórkę osi strzeleckich „B” i „C”. Aktualnie realizowane są prace na osiach strzeleckich „B” podczas których wykonywane są roboty żelbetowe ław i ścian fundamentowych, kanałów wentylacyjnych oraz konstrukcji ścian i stropów hal strzelań, trwają również roboty murowe ścian zewnętrznych i wewnętrznych w budynku. Jednocześnie realizowane są prace związane z montażem instalacji sanitarnych. Zakończono wykonywanie przyłącza wodociągowego i ciepłowniczego, realizowane są prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Równocześnie trwają prace ziemne min. związane z przygotowaniem infrastruktury drogowej.

O skali robót budowlanych może świadczyć zużycie materiałów do wykonania konstrukcji żelbetowej budynku. Do tej pory zużyto 150 ton stali zbrojeniowej oraz 1 560 m3 betonu konstrukcyjnego.