Dobór do Policji wznowiony - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Dobór do Policji wznowiony

Data publikacji 23.06.2020

W ubiegłą niedzielę, 21 czerwca, w Szkole Policji w Katowicach po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa odbyły się "szkolne" etapy postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji, tj. test wiedzy i test sprawności fizycznej.

Na testy skierowano 58 osób, z czego stawiło się 41. Jednak ze względu na wciąż aktualne zagrożenie epidemiczne konieczne było określenie nowych zasad bezpieczeństwa. Kandydaci podzieleni na mniejsze grupy (wyposażeni w maseczki i rękawiczki ochronne) po zmierzeniu temperatury na bramie szkoły udawali się do sal komputerowych, cały czas zachowując zalecane odstępy. Po przeprowadzeniu testu wiedzy sale były ozonowane.

W trakcie testu sprawności fizycznej kandydaci podzieleni zostali na mniejsze grupy zarówno w szatniach, jak i w hali sportowej. Urządzenia musiały być na bieżąco dezynfekowane, a szatnie ozonowane między poszczególnymi grupami.

Należy podkreślić, że testy przebiegły bardzo sprawnie, a kandydaci sumiennie stosowali się do wszystkich zaleceń.