Zakończenie szkolenia podstawowego SZP-5/19 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie szkolenia podstawowego SZP-5/19

Data publikacji 03.07.2020

W dniu 03 lipca 2020 r. miało miejsce zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu kodowym SZP- 5/19.

W szkoleniu, które rozpoczęło się 1 października 2019 r. uczestniczyli słuchacze z garnizonów: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, łódzkiego i wielkopolskiego. W związku z panującą w kraju pandemią, szkolenie zostało przerwane w dniu 17 marca 2020 roku, a słuchacze wrócili do służby w swoich jednostkach macierzystych. Na skutek częściowego ograniczenia obostrzeń w zakresie reżimu sanitarnego oraz przystosowania Szkoły do nowych warunków spełniających normy związane z COVID-19 możliwe było wznowienie szkolenia w dniu 8 czerwca 2020 roku. Do egzaminu przystąpiło 130 słuchaczy, wszyscy ukończyli go z wynikiem pozytywnym.

Za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych i pozasłużbowych, duży wkład pracy i zaangażowanie w podnoszeniu poziomu kwalifikacji zawodowych, kreatywną działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną, wyróżnienionych dyplomem przez Komendanta Szkoły Policji w Katowicach zostało 16 policjantów.