Ósmy numer „Policyjnego Forum Szkoleniowego” - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Ósmy numer „Policyjnego Forum Szkoleniowego”

Data publikacji 07.07.2020

Czas, w którym ukazuje się czasopismo jest trudny dla nas wszystkich. Pandemia koronawirusa z pewnością odcisnęła piętno w naszym codziennym życiu.

Od wielu tygodni policjanci są na „pierwszej linii walki” o zdrowie i bezpieczeństwo Polaków. Prowadzone działania w nowych, dotąd niespotykanych warunkach wymagają przemodelowania dotychczasowej taktyki pełnienia służby, wdrożenia nowych rozwiązań, jak też reakcji na zagrożenia, które do tej pory nie występowały. W trakcie codziennej służby policjanta zdarzają się chwile trudne, wymagające odpowiedniej odporności psychicznej. Stałe narażanie się na stres powoduje konsekwencje dla zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Właśnie temu ważnemu tematowi poświęcona jest część nowego numeru „Policyjnego Forum Szkoleniowego”.

Wielu policjantów, a także pracowników cywilnych to ludzie, którzy po powrocie do domu w celu odreagowania realizują swoje marzenia, oddają się pasjom, które bardzo często nie są znane w szerszej skali. Dlatego też w numerze, który oddajemy do rąk Czytelników tematem przewodnim jest chęć zaprezentowania zaledwie skromnego fragmentu szerokiej gamy zainteresowań ludzi pełniących służbę i pracujących w Policji.

Zapraszając do lektury pragniemy podziękować wszystkim autorom, którzy zdecydowali się na prezentację swoich zamiłowań, hobby, pasji, co z pewnością wymagało przełamania pewnej bariery, gdyż większości z tych rzeczy nie robi się dla rozgłosu, a jedynie dla własnej satysfakcji.

Klikając w obrazek można pobrać plik (również w zakładce: „Publikacje – Wydawnictwa”).